Pradžia

“Visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.“ Kol 3, 17

Kūčių dieną (gruodžio 24 d.) pamaldos vyks 16 val.
I Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) – 10 val.

Mylėti visą gyvenimą ir gerbti vienas kitą liepos 16 d. Dievo akivaizdoje prisiekė Audrius ir Žemyna Zalcai. Tądien buvo pakrikštyta ir jų dukra Rusnė Elena. Aukit ir tobulėkit kartu kaip šventa šeima, Dievo palaimos ir išminties!

Nuotrauka Rimos Dragūnevičienės.

4

Liepos 9 d. Tauragėje vyko 14-asis Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios sinodas.

sinodas

Žinomiausio šalies obojininko Roberto Beinario koncertas su Pauliaus Dautarto vaizdo projekcijomis birželio 27 d.

289514790_2329006853923403_1123988890059892292_n

Dar vietos daug, dar nepilni namai…, vakar, birželio 26 d., dviem Dievo vaikais tapo pilnesni, nes du pusbroliai priėmė krikšto sakramentą – Tauras Laurynas ir Margiris. Dievo palaimos ir vedimo šiems dviems krikščionims ir jų tėvams bei krikšto tėvams!

3

Čiurlionio kvarteto koncertas “Viaggio in Italia“ birželio 13 d.

2

Didžiojo Ketvirtadienio rytą Vilniuje laikytos Krizmos pamaldos, kuriose kunigai dėkoja Dievui už kunigystės dovaną ir prašo Jo laiminti tolesnę tarnystę, atnaujindami priesaiką.

krizmos pamaldos

Didžiosios savaitės pamaldos bažnyčioje:

Didįjį Ketvirtadienį – 17 val.

Didįjį Penktadienį – 17 val.

Velykų dieną – 10 val.

Bendros Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios Naujųjų 2022 Viešpaties metų pamaldos sausio 8 d. Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčioje.

NMBūtingė

Tarptautinė konferencija – skaitymai “Tolminkiemis – Lietuva, Marijampolė – šimtmečių iššūkiai“

Marijampolėje vyko tarptautinė konferencija – skaitymai, skirti Kristijonui Donelaičiui. Po mišių ir K.Donelaičio pagerbimo prie jo paminklo renginys vyko Tarybos posėdžių salėje. Čia itin įdomų pranešimą perskaitė Vaidas Šeferis, pasidalinęs naujausiais atradimais, susijusiais su K.Donelaičiu, o “Metų“ vertėja į ispanų kalbą Carmen Caro Dugo labai įdomiai pasakojo, ką reiškia tokį kūrinį versti į kitą kalbą ir kodėl tam jai prireikė net ketverių metų. Daugiau apie šį išskirtinį renginį, kuris galėjo papuošti bet kokį šalies miestą ir sudominti plačiausią auditoriją – “Donelaičio žemės“ žurnale gruodžio mėnesį.

248351749_2346173158850365_980658065399591870_n

2021 m. spalio 27 d.

https://www.facebook.com/Kristijono-Donelai%C4%8Dio-draugija-725619340905763/

246437513_2338944392906575_3706092617646511839_n

Pjūties padėkos šventė

IMG_20211003_113630_1

2021 m. splio 3 d.

Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre

1

2021 m. spalio 2 d.

Parapijos “archyvas“ papildytas sovietmečio nuotraukomis

Vakar parapijos “archyvą“ papildė kelios istorinės nuotraukos ir brėžiniai. Jie liudija ir primena paskutiniuosius sovietmečio metus. 1985 m. bažnyčios pastato rekonstrukcijos brėžinius, t.y. kaip ir koks turėtų būti atstatytas bokštas, paruošė architektas Valentinas Medelis. 1987 m. V.Medelis detalizacijai pateikia vėtrungės techninį eskizą, kuriame, beje, yra įrašyti 1620 metai, o kaip matyti nuotraukose, bažnyčios bokšto smailę galiausiai papuošia vėtrungė su 1667 metais. Šie metai yra pirmasis paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose Pašešupio kaimo, su kuriuo siejama miesto užuomazga. 1995 m. vėtrungė pakeičiama į kryžių, kurio projektą taip pat paruošia V.Medelis.

240787723_1049516012456385_6946737060604438471_n

Marijampolės Tv žiniose koncerto akimirkos iš bažnyčioje vykusio koncerto

Žiūrėti nuo 12.44 min.

Santuoka

Marc Thomas Simon ir Samantos Simon (Kutulytės) bažnytinės santuokos akimirkos. Jų santuoka mūsų bažnyčioje buvo palaiminta šių metų liepos 10 d. Meldžiame ir linkime Jiems Dievo palaiminto gyvenimo.

Vestuviu fotografijos-164

Seirijuose su Kelio komanda

Seirijuose su Kelio komanda. Visai čia pat Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija. Su vietinių gyventojų pagalba šalia mokyklos surasta vieta, kur dar iki 1975 m. stovėjo bažnyčia (paskutiniu metu buvo telikę jau tik jos sienos), kur iki karo meldėsi reformatų ir liuteronų tikintieji. Dabar bažnyčios vietoje auga vaismedžiai. Dėkui ištvermingai Tomo Pavilansko-Kalvano šeimynai.

220234932_4106893476046037_318105452639804997_n

219146028_4107012939367424_3357613688169169773_n

Poezijos šventė Tolminkiemyje ir prie K.Donelaičio paminklo Marijampolėje

IMG_20210702_161653

IMG_20210702_171538_1

2021 m. liepos 2 d.

Krizmos pamaldų tiesioginė transliacija iš Vilniaus ev. liut . bažnyčios 2021 m. balandžio mėn. 01 d. 11 val. LELB “YouTube” paskyroje.

Sekmadienį, Velykų rytą, 10 val. švęskime Kristaus prisikėlimą tikėjimo bendrystėje stebėdami šventinių pamaldų tiesioginę transliaciją iš Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios LRT Plius kanalu.

Vyskupo sveikinimas

Mieli broliai ir seserys Kristuje,

Prisiminkime, kaip penktadienį, kryžiuojant Jėzų ir Jam mirus, taip pat įvyko žemės drebėjimas. Tuomet šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėjimų ir visa, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“ (Mt 27,54) Prisikėlimo rytą sargybiniai, taip pat patyrę smarkų žemės drebėjimą, išvydę nuritintą akmenį ir angelą, atsisėdantį ant kapo akmens, pastiro lyg negyvi.

Kartais vaizduojamės, kad tai angelas išleido Jėzų iš kapo. Bet Jėzus jau buvo prisikėlęs, Jam angelo pagalbos nereikėjo. Juk neužilgo Jis pasirodys mokiniams, įeidamas per užrakintas duris. Jis parodys randus, kad šie nuramintų ir išgydytų abejojančiųjų širdis. Angelas nuritino akmenį, kad moterys, atėjusios į savo didžiausios širdgėlos ir gedulo vietą, pamatytų, kad gedėti nebereikia, kad atėjo laikas džiaugsmui.

Angelas nuramina moteris, tardamas: Jūs nebijokite!…Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Ramindamas jis remiasi ne savo išmintimi, bet išsipildžiusiu Dievo pažadu. Kaip buvo sakęs… skamba lyg nuolatinis priminimas visai Bažnyčiai, kad Dievo Žodis yra gyvas ir visuomet pildosi. Mes linkę pamiršti, kas mums sakyta, ir dangiškoji būtybė ne tik moterims Prisikėlimo rytą, bet ir mums primena, jog Viešpats Žodyje duotą pažadą ištesi.

Jis, kaip buvo žadėta, nužengė į mūsų pasaulį sugrąžinti žmoniją pas Dievą. Jis tapo kaip mes. Jis kryžiaus mirtimi atpirko visas mūsų nuodėmes ir prisikėlimu nugalėjo pragarą bei mūsų mirtį. Kaip žadėjęs, Jis gyvena Bažnyčioje, maitindamas savo mylimus žmones Žodžiu ir Sakramentais. Kaip žadėjęs, Jis maloningai atleidžia mūsų nuodėmes, gydo sielos ir kūno žaizdas ir, atėjus valandai, prikels mus iš mūsų kapų amžinajam gyvenimui, kur niekas jau nebeskirs mūsų nuo Jo meilės.

Sunkūs metai teko žmonijai nuo paskutinių Velykų. Per tą laiką daug kas dėl išplitusios pavojingos infekcijos atsisveikino su artimaisiais. Daugeliui žmonių šis laikas atnešė įvairiausių sužeidimų, nuostolių, įtampų. Mes, krikščionys, prisimename angelo žodžius: Jūs nebijokite… Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Pasaulis, ištiktas nelaimių, tegali pastirti lyg negyvas, kaip tie kareiviai, nes arba neišgirdo, arba nepriėmė Evangelijos. Todėl pasauliui lieka nerimas ir mirties bei teismo baimė. O visiems Jį priėmusiems – gyvenimas Jo artume. Todėl iš širdies gelmių kuo dažniau garsiai tarkime: Kristus prisikėlė!

Su Kristaus Prisikėlimu!

Brolis Kristuje,

Vyskupas Mindaugas Sabutis