Pradžia

“Visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.“ Kol 3, 17

Šiuo metu šis naujasis parapijos puslapis vis dar yra tvarkomas ir kuriamas, o visa informacija, nuotraukos iš senojo puslapio dar nėra perkelta. Atsiprašome dėl nepatogumų.

2018_05-20_Evangelikų liuteronų bažnyčia GABIJA

Arsis-Marijampoles-FB-600x844

Parapiją aplankė seseriškos Lesja parapijos tikintieji

20180429_104400

2018 04 29 gieda Lesja parapijos tikintieji

20180429_112413

20180429_114951

20180429_115002

Vyskupo sveikinimas

Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. (Apr 1,18)

Mielieji Kristuje,

Sveikinu Jus, drauge su visa krikščionija švenčiančius Velykas, Paschą – perėjimą iš mirties tamsos į gyvenimo šviesą.

Taip jau yra, kad mes, gyvenantys pasaulio šiaurėje, Kristaus Prisikėlimą švenčiame pavasarį. Mūsų vilties giesmėms ir maldoms lyg ir antrina pati gamta, kurios pabudimas liudija Kūrėjo meilę ir Jo dovanotą viltį. Tačiau tai nėra kokia nors „gamtos šventė“, nors ši diena ir svarbi visai kūrinijai. Juk ne visame pasaulyje šiuo metu gamta pabunda. Kai kur – priešingai. Žmonės patiria įvairias gamtos sukeltas nelaimes, nepriteklius ir kitokius vargus. Kita vertus, Dievas leidžia pavasariu džiaugtis ne tik mylintiems Dievą, bet ir Jį niekinantiems ar prieš Jo Žodį kovojantiems. Ne su gamta susijęs šis rytas, o su kapu. Mano ir tavo.

Moterys Velykų rytą rūpinosi, kas nuritins sunkų akmenį nuo Kristaus kapo, bet, atėjusios pas kapą, atrado, kad akmuo jau nuritintas, ir Viešpaties jame jau nebėra. Štai ta žinia, dėl kurios verta ne tik šiandien, bet ir kiekvieną gyvenimo rytą, dieną ir naktį Viešpatį garbinti bei Jam dėkoti. Tuščias Viešpaties Jėzaus Kristaus kapas, nuritintas akmuo nurodo ir į mano būsimą kapą, iš kurio aš prisikelsiu. Tuščias kapas liudija ir apie tavo kapą, kuris neliks tavo amžinaisiais namais, bet bus tik trumpa poilsio vieta.

Mūsų širdys, pavergtos nuodėmės ir mirties, būna tarsi beviltiški kapai. Kiekvienas žmogus yra sukausytas mirties pančiais. Mūsų pirmtėvių sukilimas prieš Dievą yra mumyse, ir tai liudija mūsų silpstantis kūnas, nerami siela, prislėgta sąžinė, nesantaika su artimaisiais ir nuolatinė baimė, pyktis bei abejingumas.

Velykos yra kvietimas išeiti iš savo kapo, nelikti mirtyje, bet priimti dovanojamą gyvenimą. Tai – priminimas, kad Kristaus gelbstinti ranka yra ištiesta į tave. Priminimas, kad Šventajame Krikšte esame sujungti su Kristumi Jo mirtyje ir Prisikėlime. Jis ne dėl savęs mirė ir prisikėlė, bet dėl tavęs – kad mirtum pasauliui, nuodėmei ir pragarui ir prisikeltum gyventi su Juo.

Kai Viešpats taria: Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas, Jis tai kalba mums, kad mes su Juo ištartume: „Viešpatie, mes buvome numirę, bet štai esame gyvi, nes Tu turi mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus.“ Leiskime Jam mus prikelti iš nuodėmės ir nevilties. Atpažinkime Jį, teikiantį gyvastį Žodžiu, Krikšto vandeniu, savo kūnu ir krauju. Leiskime Jam nuritinti kapo akmenį, kad amžinai regėtume gyvenimo šviesą Jo Artumoje.

Su Prisikėlimu!

Vyskupas Mindaugas Sabutis

AD 2018, Velykos

Krizmos pamaldos Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje

29573331_1882786641796597_3577850465116504058_n

M. Paliokaitės nuotraukos 2018 03 29

29570336_1882786715129923_5189019373926301900_n.jpg

Aplankyta seseriška Alundos parapija

DSCF9985.JPG

 

 

 

2018 02 10-11

Susitiko visa Lietuvos evangelikų liuteronų šeima

Susitiko-visa-Lietuvos-evangeliku-liuteronu-seima_fullquery

Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė per Tris Karalius dalyvavo tradicinėje naujametinėje visos Lietuvos evangelikų liuteronų bendruomenių šventėje Kaune.

Pasak Rūtos Šulskienės, Kretingos evangelikų liuteronų parapijos komiteto pirmininko pavaduotojos, tradiciškai visos jų tikėjimo bendruomenės susitinka kasmet ir kartu švęsdamos pradeda naujus metus. Bendri susitikimai rengiami vis skirtingose parapijose.

Iš viso Lietuvoje gyvuoja 54 evangelikų liuteronų bendruomenės, tad ir į iškilmes Kauno evangelikų liuteronų Šventosios Trejybės bažnyčioje atvyko bent po vieną jų atstovą. Taip pat atvyko ir šių parapijų kunigai. Pamaldoms vadovavo vyskupas Mindaugas Sabutis, o parapijų kunigai jam patarnavo.

„Po pamaldų visiems svečiams buvo surengti šventiniai pietūs, – įprastai tuo pasirūpina priimanti parapija. Žmonės susitinka, bendrauja, dalijasi, o, prieš išvykstant namo, dar praturtina kelionę, aplankydami įžymias vietas. Šįkart mes, kretingiškiai, nusprendėme pabuvoti Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje – buvome pakilę į viršų pasigrožėti Kauno miesto panorama“, – apie kelionę, į kurią leidosi pilnas parapijiečių autobusas, pasakojo R. Šulskienė.

Ji sakė, jog Kretingos evangelikų liuteronų parapiją šiuo metu sudaro apie 400 parapijiečių, o jos branduolį – apie trys dešimtys tikinčiųjų. „Kretingiškių delegacija gausiai dalyvauja šalies evangelikų liuteronų bendruomenės veikloje. Mes esame ir entuziastingi keliautojai: pernai minint Reformacijos judėjimo 500 metų jubiliejų, vykome į Giedriaus Kuprevičiaus operą „Liuterio durys“, dalyvavome atidengiant paminklą Reformacijos tėvui, taip pat – vaizdo ir muzikos projekte „500 dūžių“, kuriant dokumentinį filmą apie M. Liuterio pasekėjus, bei kituose šalies renginiuose, projektuose“, – apie kretingiškių bendruomenės veiklą pasakojo R. Šulskienė.

***

Kauno evangelikų liuteronų Šventosios Trejybės bažnyčia buvo pradėta statyti 1682 m. Per 1683 m. Kalėdas bažnyčia buvo pašventinta Šventosios Trejybės vardu.

1925-1936 m. Kauno Vytauto Didžiojo universitete veikė Evangeliškosios teologijos fakultetas.

1953 m. per Verbų sekmadienį įvyko paskutinės pamaldos prieš uždarant bažnyčią – ji perėjo valdžios žinion, motyvuojant, jog ją lanko per mažai parapijiečių, nėra vietinio kunigo.

Sovietų okupacijos metais bažnyčia buvo apleista: dingo skulptūros, varpai, sunaikinti suolai. Tačiau tikintieji suspėjo išgelbėti vargonus, kryžių paslėpė bažnyčios bokšte.

Parapijiečiai į savąją bažnyčią vėl galėjo sugrįžti 1989-ųjų pavasarį. Dabar parapijoje veikia Biblijos studijų, jaunimo ugdymo, muzikinė, ekumeninė veikla. Parapijai vadovauja klebonas Saulius Juozaitis.

 

„Pajūrio Naujienos“

2018-01-09

http://www.liuteronai.lt

 

Reklama